עיריית מעלות תרשיחא בעזרת הזרוע הביצועית, מנהלת פארק התעשייה קורן, מקדמת מהלך משותף לבניית קהילת תעשיינים/ בעלי עסקים מקומית חזקה ופעילה, לומדת ויוזמת כחלק מאחריותה לפיתוח הכלכלה המקומית והאזורית. , וזאת
הרשות מאמינה כי תעשייה חזקה היא הבסיס לקהילה חזקה ומתרחבת.
העירייה מקדמת מודל חדשני של אחריות ושותפות שמטרתו לכולל שינוי ולחזק את כל השותפים: תעשייה, רשות מקומית ותושבים. השותפים לתוכנית הם התעשיינים/בעלי העסקים, הרשות המקומית על מגוון מחלקותיה, והתושבים של העיר והסביבה.
חברי הקהילה העסקית זוכים לחשיפה להזדמנויות ואמצעי סיוע, שיתופי פעולה בין תעשייה/עסקים לבין עצמם, ובין תעשייה/עסקים לרשות. קידום ופתרון בעיות נקודתיות יחד עם תעשיינים/בעלי העסקים למול גורמי ממשלה.
השותפות בין הרשות לתעשייה /עסקים תקדם חינוך טכנולוגי וטיפוח דור עתיד.
מנהלת פארק התעשייה קורן מהווה את הצומת הראשית המרכזת מידע, מפעילה בסיס נתונים עדכני, שיתופי פעולה, צרכים ופיתוח מענים. מנהלת פארק התעשייה קורן פועלת באופן יזום למול משרדי ממשלה לקדם מימוש אמצעי סיוע, מענקים, אישור תוכניות/קולות קוראים.
תחומי התוכן המרכזיים –
חיזוק הקשר בין התעשייה המקומית לרשות, שיפור השרות של הרשות לתעשייה כולל נגישות קלה לרישוי עסקים, שפ”ע.
קיצור תהליכים ופתרונות לפערים הנובעים מבירוקרטיה ותהליכים ארוכים לקבלת אישורים בנושא רישוי עסקים.
מיתוג התעשייה המסורתית ומשיכת עובדים תושבי האזור, פיתוח הון אנושי ודור עתיד לתעשייה המקומית.
הגדלת הפריון, וחדשנות- פיתוח מוצר, ניהול ידע.
שיפור תשתיות פיזיות של פארק התעשייה קורן, שיתופי פעולה בתחומי רכש ושירותים.

מטרות
1. חיזוק וטיוב יכולת הרשות לקדם את התעשייה והעסקים המקומיים.
2. חיזוק התעשייה והעסקים כמנוף צמיחה עירוני.
3. חיזוק שיתופי פעולה בין הרשות לתעשייה/עסקים ובין בעלי העסקים לבין עצמם.
4. הגדלת הזדמנויות התעסוקה בעיר ובאזור הקרוב.

  1. שיפור והנגשת תהליכי רישוי עסקים ופתרון בעיות בתחום הרישוי- נציגות של הפקידות העירונית תהיה נגישה לתעשיינים במנהלת הפארק. צוות עירוני יפתור בעיות של בירוקרטיה, סחבת, דרישות משתנות, ועוד.
  2. פורום תעשיינים – מיועד למנכ”לים ובעלים של מפעלים (11+). מפגשי למידה, דיון בנושאים מהותיים, קידום תוכניות ממוקדות, סיורים, חשיפה להזדמנויות.
  3. מועדון תעשייה/עסקים- מפגשים פתוחים מרובי משתתפים, מכוונים ל3 הקבוצות : תעשיינים 11+, עסקים קטנים, יזמים בתחילת הדרך. הרצאות, חשיפה לאמצעי סיוע, תוכניות, מענים מגוונים, הזדמנויות, רשת עסקית.
  4. קורסים ממוקדים לפי תחומי ידע למקבץ מפעלים/עסקים מקומיים בנושאים כגון: פיתוח ושימור הון אנושי, תמחור ומכירה, כלים ניהוליים ועוד.
  5. השתתפות 4-5 תעשיינים “בתוכנית תור הצפון” של משרד הכלכלה לקידום השתתפות במכרזים של מפעלי עוגן. המפעלים מלווים ע”י יועצי מעוף ומתקיימים מפגשים עם מנכ”לים ואנשי רכש ממפעלי עוגן ומהתעשייה המקומית.
  6. הנגשת מידע ותמיכה במימוש אמצעי סיוע ותקציבי ממשלה- עבור תעשייה ועסקים. חוברת מידע עדכנית מופקת על-ידי הרשות לטובת התעשיינים/עסקים. אתר אינטרנט מופעל ע”י המנהלת וכולל מידע על אמצעי סיוע, מידע על המפעלים באזור התעשייה, פלטפורמה לשיתופי פעולה ועוד.